Les Rencontres Internationales des Jeunes Pianistes

Wedstrijd EPTA-Belgium W-B

Click om te vergroten

De EPTA-Belgium W-B wedstrijd – Rencontres Internationales des Jeunes Pianistes – is een internationale piano wedstrijd toegangelijk voor jonge pianisten van alle nationaliteiten. 

Omwille van de coronavirus epidemie, EPTA-Belgium W-B en het gemeente Grez-Doiceau hebben beslist de 15e “Rencontres Internationales de Jeunes Pianistes”, die normaal vond plaats van 3 to 8 maart 2020, voor een tweede keer te verzetten.

De wedstrijd zal van 23 to 28 november 2021 plaatsnemen. Voor deze editie is de leeftijdsgrens verlengd tot 25 jaar. De 2020 deelnemers kunnen zich desgewenst opnieuw inschrijven in dezelfde leeftijdscategorie.

Indien nodig wordt de wedstrijd georganiseerd volgens de geldende COVID-geszondheidsvoorwaarden.

Lid van de Alink-Argerich Foundation
De winnaars van de 2018 editie

Sinds de 10de verjaardag van EPTA-Belgium W-B in 2000 wordt regelmatig een wedstrijd ingericht om jonge pianisten van alle nationaliteiten samen te brengen. Sindsdien hebben ongeveer duizend jonge pianisten uit de hele wereld deelgenomen aan dit evenement. De wedstrijd is toegankelijk voor iedere nationaliteit en wordt in vier leeftijdscategorieën ingedeeld.

Deze “Rencontres Internationales de Jeunes Pianistes” is niet alleen bedoeld om jongeren vanuit alle windrichtingen met verschillende niveaus aan te trekken, maar ook om hen de kans te bieden buitenlandse professoren van hoog niveau en de leden van de jury te leren kennen, tijdens een masterklas georganiseersd gedurend de wedstrijd.

Bovendien is het de bedoeling om de jonge talenten de kans te geven op te treden voor een breed publiek. Dit is voor hen een opportuniteit op zichzelf te leren kennen, om zich verder te ontwikkelen.

De “R.I.J.P” hebben ook als doel voor ogen om onze componisten te promoten. Er wordt immers een Belgische piano werk van de XXe of XXIe eeuw, geschreven voor piano, gevraagd voor de categorie van 18 tot 24 jaar.

Op sociale media

U zal ons ook op Facebook vinden, en oof foto’s op Flickr en video’s van de wedstrijd op Youtube .