De “Rencontres Internationales des Jeunes Pianistes”

Wedstrijd EPTA-Belgium W-B

De winnaars met de jury 2023

De EPTA-Belgium W-B wedstrijd – Rencontres Internationales des Jeunes Pianistes – is een internationale piano wedstrijd toegangelijk voor jonge pianisten van alle nationaliteiten. 

Lid van de Alink-Argerich Foundation

Sinds de 10de verjaardag van EPTA-Belgium W-B in 2000 wordt regelmatig een wedstrijd ingericht om jonge pianisten van alle nationaliteiten samen te brengen. Sindsdien hebben ongeveer duizend jonge pianisten uit de hele wereld deelgenomen aan dit evenement. De wedstrijd is toegankelijk voor iedere nationaliteit en wordt in vier leeftijdscategorieën ingedeeld.

Deze “Rencontres Internationales de Jeunes Pianistes” is niet alleen bedoeld om jongeren vanuit alle windrichtingen met verschillende niveaus aan te trekken, maar ook om hen de kans te bieden buitenlandse professoren van hoog niveau en de leden van de jury te leren kennen, tijdens een masterklas georganiseersd gedurend de wedstrijd.

Bovendien is het de bedoeling om de jonge talenten de kans te geven op te treden voor een breed publiek. Dit is voor hen een opportuniteit op zichzelf te leren kennen, om zich verder te ontwikkelen.

De “R.I.J.P” hebben ook als doel voor ogen om onze componisten te promoten. Er wordt immers een Belgische piano werk van de XXe of XXIe eeuw, geschreven voor piano, gevraagd voor de categorie van 18 tot 24 jaar.

Op sociale media

U zal ons ook op Facebook vinden, en oof foto’s op Flickr en video’s van de wedstrijd op Youtube .