Reglement

Opgepast: zie aangepaste artikels 4 en 4a!

1. De “Rencontres Internationales des Jeunes Pianistes” staan open voor jonge pianisten van alle nationaliteiten. De laatste datum voor registratieaam de 15e editie is 4 oktober 2021.

2. De wedstrijd omvat vier categorieën:

  • Categorie 1: geboren na 1. april 2009
  • Categorie 2: geboren na 1. april 2005
  • Categorie 3: geboren na 1. april 2001
  • Categorie 4: geboren na 1. april 1995.

3. Het programma moet worden gespeeld uit het geheugen.

4. In categorie 1 kunnen eventueel TWEE werke uit het selectie programma herhaald worden in de finale.

4a. In categorie 2, 3 en 4 slechts ÉÉN werk van het programma van de selectie mag eventueel in de finale herhaald worden.

5. Het voorgestelde programma kan niet worden gewijzigd na 10 oktober 2021.

6. Drie prijzen max. kunnen worden toegekend per categorie.

7. De jury kan ex æquo prijzen toekennen.

8. De jury behoudt zich het recht voor geen prijs toe te kennen.

9. De prijswinnaars zijn verplicht om op te treden tijdens het laureaten concert zonder vergoeding.

10. De deelnemers aan de finale ontvangen een certificaat van deelname.

11. Een houder van een eerste prijs kan zich niet meer presenteren in dezelfde categorie.

12. De beslissingen van de jury is definitief.

13. De prijswinnaars mogen hun prijs vermelden in hun curriculum vitae.

14. EPTA-BELGIUM W-B behoudt zich alle rechten bij radio- en tv-uitzendingen, DVD, Live-stream, Youtube en andere digitale media, en dit zonder enige compensatie voor de deelnemer.

15. De reis-en verblijfskosten worden gedragen door de kandidaat.

16. Het inschrijvingsgeld is niet restitueerbaar.

17. EPTA-BELGIUM W-B behoudt zich het recht om elke verandering van de regels in het voordeel van de wedstrijd te beslechten.

18. In geval van onenigheid is enkel de Franse tekst geldig.

19. EPTA-BELGIUM W-B is niet verantwoordelijk in geval van ongeval duuren de wedstrijd.

20. De kandidaat moet een ziektekosten verzekering hebben, geldig in België.